Khai trương Trung tâm Báo chí Festival Huế 2014

Khai trương Trung tâm Báo chí Festival Huế 2014 - Ảnh 1

Khai trương Trung tâm Báo chí Festival Huế 2014 - Ảnh 2

Lãnh đạo tỉnh cắt băng khánh thành Trung tâm thông tin báo chí.
 

Mọi thông tin liên hệ để tổ chức

  • Sự kiện
  • Kêu gọi tài trợ
  • Tổ chức họp báo,ra mắt phim
  • Thu âm quảng cáo
  • Quay phim quảng cáo

Hãy liên hệ

SUKIENVTV.COM

7777@sukienvtv.com
08.629.08.445-093 29.08.445 

 

Dự án khác


SUKIENVTV.COM
(A member 
of Tatamimi.com)
Thuộc @ SUKIENVTV.COM
Add:       Lầu II-290/44 Nam Kỳ Khởi Nghĩa-P8-Q3-TP HCM-Tel: 086299-1987-0943 97 1983
M:     7777@sukienvtv.com

https://www.facebook.com/pg/Tata-mimi-shop-222054918599795/posts/?ref=page_internal

Thư viện ảnh

Online: 12 - Visitor: 738,194